Algemene voorwaarden AFusion

1. Hierbij meld ik me aan als lid van AFusion

2. Minderjarige deelnemers gaan deze overeenkomst pas aan nadat 1 van de ouders of wettelijke verzorgers dit formulier heeft ondertekend.

3. Reglementen van orde en hygiëne!
a. Bij verkoudheid blijf thuis.
b. Handen desinfecteren voor de training
c. Het gebruik van een handdoek is bij elke activiteit verplicht
d. Het dragen van schone en verzorgde sportkleding en sportschoenen is verplicht.
e. Het beperken en voorkomen van hinderlijke lichaamsgeuren
f. Het is in alle ruimtes verboden om te roken
g. Na gebruik is het verplicht de toestellen te desinfecteren

4. Inschrijvingsvoorwaarden!
a. U betaalt eenmalig € 10,- inschrijvingskosten. Deze gelieve contant te betalen.
b. Bij beide abonnementen, jaar en maand contracten, geldt één maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld u zegt op in januari, dan betekent dit dat u februari nog moet voldoen en op 1 maart het abonnement afloopt.
c. Bij de jaarcontracten kunt u pas opzeggen na het verstrijken van het volledige jaar. Daarna kunt u maandelijks opzeggen en geldt de opzegtermijn van één maand.

5. Ondergetekende verklaard zich akkoord met de bepalingen algemene voorwaarden welke op dit formulier staan omschreven.

6. Ondergetekende verklaard alle belangrijke zaken met betrekking tot de medische achtergrond, zowel van lichamelijke als psychische aard, te hebben aangegeven tijdens het inschrijven.