Slotensysteem

Algemene voorwaarden slotensysteem afusion

Vanaf 16 november 2021 heeft AFusion haar openingstijden verruimd. Dit im combinatie met een toegangsslot voor bestaande leden. Het is voor aangemelde leden mogelijk om buiten de begeleidingsuren te kunnen sporten. Dit kan alleen tijdens de openingstijden die op de website staan aangegeven.

soorten toegangssleutels

Als klant kun u kiezen voor 2 soorten toegangssleutels: 

– Telefoon app.  Deze kunt u downloaden na een uitnodiging die via de mail word verstuurd.

– Fysieke druppel. 

De toegangssleutel is gekoppeld aan een persoonlijk account. Het is verboden om niet-leden toegang te verschaffen doormiddel van uw toegangssleutel. 

Camerabeveiliging

Het complex is voorzien van een camerasysteem, deze word voor de volgende doeleinde gebruikt:  

– Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de klanten;

– Het beschermen van eigendommen;

– Het voorkomen/minimaliseren van overlast;

– Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;

– Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;

– Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in de algemene ruimten van het complex. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet.

De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. Het team van Afusion zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de klanten te waarborgen.

Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door ons openbaar worden gemaakt. 

De beelden kunnen in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden:

– Voor onderzoek:

– Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement;

– Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

– Overtreding van de algemene voorwaarden:  Team Afusion neemt contact op met de eigenaar. De bewuste klant of klanten gelieerde overtreder wordt door de eigenaar op het gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een duidelijk signalement laten zien. Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden voorkomen. 

Vernieling en overige criminaliteit: Het team van Afusion doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het Team van AFusion verhaalt de kosten van herstel zoveel als mogelijk op de dader.

Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.